تماس با ما

دفــتر فــــروش:  ۹۵۱۱۹۳۲۰
مدیــر داخلـی:  ۰۹۱۲۰۵۱۶۸۷۷
مدیــر بازاریابی:  ۰۹۱۲۰۵۱۶۸۷۶
مــدیریت:  ۰۹۱۲۱۰۳۳۱۹۸

کارخانه: باقر شهر، جاده قمصر، مجتمع فرخی، خیابان کیش، کوچه جزیره۴، پلاک ۱۳